Текст песни Зоригто и Нонна Тогочиевы - Захяа дуун

Просмотров: 7172
10 чел. считают текст песни верным
6 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Зоригто и Нонна Тогочиевы - Захяа дуун, а также перевод песни и видео или клип.
ЗАХЯА
Хугжэмынь Д.Цынгуевай
Угэнь С.Бальжинимаевагай

Аглаг тэнюун дайдадаа,
Абынгаа захяа haнaapaй.
Айдархан залуу наhандаа,
Амарагтаяа жаргаарай.

Дабталга:
Залиршагуй залуу наhандаа,
Замай харгы зубooр олыш даа.
Дундаршагуй дуурэн жаргалтай,
Дуулим талаар дуутай ябаарай.

Хухэ номин дайдадаа,
Хухюутэйхэн ябаарай.
Хунгэн солбон наhандаа
Ханилhантаяа жаргаарай.

Дабталга.

Элдин тэнюун дайдадаа,
Эжынгээ захяа hанаарай.
Эдирхэн залуу наhандаа
Эжэлhэнтэеэ жаргаарай.

Дабталга.
ZAKHIA
Hugzhemyn D. Tsinguevay
Ugen S. Balzhinimaevay

Aglag tenyun daidada,
Abygaaa zahyaa hanaipay.
Aidarkhan, I will indoctrinate the Nahanda,
Amaragtayaa jargaray.

Dabtalga:
Zalirshagui zaluu nahandaa,
Замай харгы зувур олыш даа.
Dundarshagui duren jargalta,
Duulim talaar duutai yabaaray.

Huhe Nomin Daidada,
Huhhouteihan jabaaray.
Hungan Solbon nahanda
Hanilhantaya a jargaaray.

Dabtalga.

Eldin tenyun daidada,
Ezhynge zahya hanaaray.
Edarhan zaluu nahandaa
Ejelanteee jargaraay.

Dabtalga.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет