Текст песни 100 kila and Upsurt - Kradi Kradi

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни 100 kila and Upsurt - Kradi Kradi, а также перевод песни и видео или клип.
п(Буч)
Не разбирам, за к’во се карате,
пара да барате, еби ги…
Те такива мрени като моя хуй от Струма вадиме,
кълве, дреме ти…
Да ме вземат у предаване, надали, ебем ги,
кьораво, сакато, елате в отбора ми.
Обучавам изроди, бъркам у пликчета
те това е мистъри…
Алчни чичковци, разработки, какви сте калитковци,
политяги, миришете на мутри.
Ноу ентри, ше ви ходим бавно и ке носим бели китки.

(Goodslav)
Дека сте бе меки китки, не яжте карантийка
наплетете се на плитки, ремусите хич не са ви плитки,
цъфнали маргаритки…
Тука требва и ще играе брадвата, един приятел ми я подари,
тафи я, бачкал у гората трапер.
Оха, има снимки с три пичета чисто голи по сноуборд
Българийо, евала каква пренастройка за тоя стил офроуд?
Гъди мъди домашен комфорт,
нали съм ???, направи ми завод.

(Припев, бат Венци)
Кради, кради, пари нема мисли,
дедо Господ се обърнал настрани.
Той продал на цяло тяло е душицата ти,
но аз те виждам и ти пея „Ти еба майката…”

(100 Кила)
Магистрална минцуфайка спира варненска чайка,
лафчета свежарски бута за една десятка, майка…
Айде на таблото за OCB-то натисни ма,
майка ти с камера следи ма и ма снима.
В клуба прибират ма чак за чашките,
а фуражки се крият зад мусташки.
Ало, на главата си с цукало,
твоето паткало ???.
В гей афери, нашия, май оплел си са,
за теб съм ??? а ти леко навел си са.
Песни за сълзи, мерси, отказах ги,
Рапът ти на кебапчета мирише ти,
костюмът ти подарък, медальонът ти е жалък.
Не ядеш и си умреш, такъв живееш като малък.
За другите оставям кренвирша лекия,
плюнка мажем и хващате мекия.
Леко, леко и ние ще ви настигнем,
ще ви ебем без грам да мигнем.
Ще го направим така, че да се срамувате,
минарета с бойници ще сънувате.
Гуми ще се сменят, дупки ще се ???,
а след нас и други ще се наредят.
Кръв, сълзи и ??? лайна ???,
аре двата пръста горе за ??? демокрация…

(Припев, бат Венци)
Кради, кради, пари нема мисли,
дедо Господ се обърнал настрани.
Той продал на цяло тяло е душицата ти,
но аз те виждам и ти пея „Ти еба майката…
n (Butch)
I don't understand what you're arguing about,
steam to look for, fuck them…
They take such barbells like my cock out of Struma,
it bites, you doze…
To take me to a show, hardly, fuck them,
skinny, crippled, come to my team.
I train freaks, I mix in bags
they it's mysteries…
Greedy uncles, developments, what are you kalitkovtsi,
politicians, smell like muzzles.
No entry, we will walk slowly and we will wear white wrists.

(Goodslav)
If you had soft wrists, do not eat offal
braid, the remus is not braided at all,
blooming daisies…
Here he needs and will play the ax, a friend gave it to me,
tafi ya, bachkal in the forest denim.
Wow, there are pictures with three dudes completely naked on a snowboard
Bulgaria, what kind of readjustment for this style of off-road?
Guddy muddy home comfort,
am I not ???, make me a factory.

(Chorus, Bat Venci)
Steal, steal, money no thoughts,
Grandfather turned away.
He sold your whole body is your soul,
but I see you and I sing to you "Fuck your mother"

(100 kilos)
Highway mint stop Varna gull,
chats fresh pushes for a dozen, mother…
Come on the board for the OCB press ma,
your mother is watching me with a camera and taking pictures of me.
The club only collects for the cups,
and hats are hidden behind mustaches.
Hello, on your head with a candy,
your duck ???.
In a gay affair, ours seem to be involved,
I'm for you ??? and you are slightly bent.
Songs of tears, thanks, I refused them,
Your kebab rap smells like you,
your suit is a gift, your locket is pathetic.
You don't eat and you die, you live like that as a child.
For the others, I leave the sausage light,
spit smear and grab the soft.
Easy, easy and we will catch up with you,
we will fuck you without a gram to blink.
We will make you ashamed,
minarets with loopholes you will dream of.
Tires will change, holes will ???
and after us others will line up.
Blood, tears and ??? shit ???,
are the two fingers up for ??? democracy…

(Chorus, Bat Venci)
Steal, steal, money no thoughts,
Grandfather turned away.
He sold your whole body is your soul,
but I see you and I sing "Fuck you mother"
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет