Текст песни STRAY KIDS - MIROH

Просмотров: 5
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни STRAY KIDS - MIROH, а также перевод песни и видео или клип.
Саныль номо сан номо
Каныль номо кан номо
Саныль номо санмэк каныль номо пада
Та номога тто даым

Химдыльчжи ана гочин чжонгыль согэ
Ттвиодын гон наникка I’m okay
We goin’ higher даым дощи согэ
Bilding-дыль нэрёбомё Fly all day

Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ

Чоымирасо панбоби опсо
Чоымирасо тандорэ бвассо
Чоымира гэ мугига двэссо
Чоымирасо да чоымирасо да

Ток тот токбосот оди ханбон ккара бвара
Кёльгугэ нан саранама
Оттоккэдын саранама
Нанын ара хамчжон ттави
Ккара бвачча нан до сэгэ бальба
Табын хана мводын ккаго бомён двэ

(STRAY KIDS )

Химдыльчжи ана гочин чонгыль согэ
Ттвиодын гон наникка I’m okay
We goin’ higher даым дощи согэ
Bilding-дыль нэрёбомё Fly all day

Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ

Хымдыльчжи ана гочин чжонгыль согэ
Ттвиодын гон наникка I’m okay
We goin’ higher даым дощи согэ
Bilding-дыль нэрёбомё Fly all day

Манын гащидонгуль дачин госыль чапго
Чамщи щвиль щиган омнэ
Нан гвэнчана чамго гесокэсо
Нэ апыль парабомё ттвимён двэ

Run through the миро Like a beast
Та писытан кирын да пиэга
Мисукачжиман сэроун точжон
Imma Bear Grylls
Нэ ккумыль маннын готтырын моду мого чиво
Нан даллё нэ ккумыль хянанын моом

(STRAY KIDS )

Химдыльчжи ана гочин чонгыль согэ
Ттвиодын гон наникка I’m okay
We goin’ higher даым дощи согэ
Bilding-дыль нэрёбомё Fly all day

Хымдыльчжи ана гочин чонгыль согэ
Ттвиодын гон наникка I’m okay
We goin’ higher даым дощи согэ
Bilding-дыль нэрёбомё Fly all day

Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher чо виро галлэ
Во-о-о во-о-о во-о
Higher то нопи наллэ
Sanyl nomo san nomo
Kanyl nomo kan nomo
Sanyl nomo sanmek kanyl nomo pada
Ta nomoga tto daim

Himdylji ana gochin jongul soge
TTviodyn gon nanikka I'm okay
We goin ’higher daim doshi soge
Bilding-dul neryobomyo Fly all day

Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle

Choimiraso panbobi opso
Choimiraso tandore bwasso
Choimira ge mugiga dwesso
Choymiraso yes choymyraso yes

Tok to tokbosot odi hanbon kkara bwara
Kölguge nan saranama
Ottokedin saranama
Nunun ara hamjeong ttawi
Kkara bvaccha nan do sege balba
Tabyn khana mvodyn kkago bamen dve

(STRAY KIDS)

Himdulji ana gochin chongul soge
TTviodyn gon nanikka I'm okay
We goin ’higher daim doshi soge
Bilding-dul neryobomyo Fly all day

Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle

Khimdylji ana gochin jongul soge
TTviodyn gon nanikka I'm okay
We goin ’higher daim doshi soge
Bilding-dul neryobomyo Fly all day

Manyn gashidongul dachin gosil chapgo
Chamschi schvil schigan omne
Nan gwenchana chamgo gesokeso
Ne apyl parabomyo ttvimen dve

Run through the miro Like a beast
Ta pisitan kirin da piega
Misukachiman sarone tojong
Imma bear grylls
Ne kkumyl mannyn gottyryn fashion mogo chivo
Nan dalle ne kkumyl khananin moom

(STRAY KIDS)

Himdulji ana gochin chongul soge
TTviodyn gon nanikka I'm okay
We goin ’higher daim doshi soge
Bilding-dul neryobomyo Fly all day

Khimdylji ana gochin chongul soge
TTviodyn gon nanikka I'm okay
We goin 'higher dim doshi soge
Bilding-dul neryobomyo Fly all day

Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher cho viro galle
Oh-oh-oh-oh-oh-oh
Higher then nopi nalle
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет