Текст песни Тінь Сонця - Песьня Чугайстра

Просмотров: 10
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Тінь Сонця - Песьня Чугайстра, а также перевод песни и видео или клип.
Белорусский вариант:

У спрадвечных пушчах, дзе ня згасны зык балота,
Дзе лягла Батыя Чорна-Залатая шмота,
Часам на сьцяжынку зачарованы выходзіць
Лесавік-Чугайстар. І ціха так заводзіць:

Калі мо-жаш, завітай да мяне ты,
Калі хочаш, паспытай маёй вады,
Калі верыш, дык мне шчыра раскажы,
Пра што ты мроіш, дзеля пазбыцца самоты...

Брамы павуціньня ад сасны і да бярозы –
Варта вось чаканьня, што пільнуе сэнс цьвярозы.
Палымнее рута, жыцьцядайна расквітае,
Ды ніхто ня бачыць! Ніхто таго ня знае!

Калі можаш, завітай да мяне ты,
Калі хочаш, паспытай маёй вады,
Калі верыш, дык мне шчыра раскажы,
Пра што ты мроіш, дзеля пазбыцца самоты..ю

Стогне хіжым плачам нат дрыгва на ўсім Палесьсі,
Попел пазакратаў лісьце у драўлянскім лесе.
Безнадзейна квола пахілілася таполя,
Дзьме трывожны вецер з атручанага поля.

Калі можаш, завітай да мяне ты,
Калі хочаш, паспытай маёй вады,
Калі верыш, дык мне шчыра раскажы,
Пра што ты мроіш, дзеля пазбыцца самоты...

Што мы прысьнілі, болей не вярнецца –
Казкі і мроі нібы ў дым.
Занадта рана супыніла сэрца,
Шкада памерці маладым.

Мой голас зь неба чорны крук даставіць,
Сплыве па Прыпяці вянок.
Чакайце вестак пад пахмурным Сонцам,
Пад зорак расьсяваны змрок.

Калі можаш, завітай да мяне ты,
Калі хочаш, паспытай маёй вады,
Калі верыш, дык мне шчыра раскажы,
Пра што ты мроіш, дзеля пазбыцца самоты...

Украинский вариант:
У предвічних хащах, де не тліє цвіт болота,
Де лягла Батия Чорно-Золота кіннота,
Часом в білій свиті зачарований блукає
Лісовик-Чугайстер і стиха промовляє:

Якщо можеш, завітай до мене ти,
Якщо хочеш, спий моєї води,
Якщо Віриш, розкажи мені,
Про що ти мрієш, коли живеш на самоті...

Брами павутиння від сосни і до берези –
Вартові чекання – Долі зламані терези.
Полум’яна рута життєдайно розквітає,
Та ніхто не бачить! Ніхто того не знає!

Стогне хижим плачем трясовина на Поліссі,
Попелом укрите листя у древлянськім лісі.
В безнадії квола похилилася тополя,
Дме тривожний вітер з отруєного поля.

Все, що наснилось більше не вернеться –
Казкові мрії в небутті.
Занадто рано зупинилось серце:
Ми вмерли надто молоді.
Мій голос з неба чорний крук принесе,
Спливе по Прип’яті вінок.
Чекайте вістки під Похмурим Сонцем,
У сяйві жалібних зірок.
Belarusian version:

At the dawn of the forests, which will not go out Zyk swamp
Where lay Batu Black and Gold Exodus
Sometimes the path is enchanted leaves
Lesovik-Chugaystar. And so quiet On:

     If mo-Jash, curled up to me you
     If you want my taste the water,
     If you believe, I sincerely tell,
     What are you dreams, for to get rid of loneliness ...
 
Web gate on pine and birch -
It should be here waiting, that guards the meaning sober.
Ruta flames, Life blooms,
Yes, no one sees! Nobody knows that!

     If you can, you curled up to me,
     If you want my taste the water,
     If you believe, I sincerely tell,
     What are you dreams, for the sake get rid samoty..yu

Moaning cry predatory nat bog at all Polesie,
Ashes pazakratav letter to Drevlyansky forest.
Hopelessly weak tipped poplar,
Blowing wind from disturbing the poisoned field.

     If you can, you curled up to me,
     If you want my taste the water,
     If you believe, I sincerely tell,
     What are you dreams, for to get rid of loneliness ...

           What we dreaming, no longer have to go back -
          Fairy tales and dreams as if in smoke.
          Too early supynila heart,
          It is a pity to die young.

          My voice from the sky black hook to deliver,
          Midst of Pripyat wreath.
          Wait for news under cloudy Sun
          Under the stars rassyavany darkness.

     If you can, you curled up to me,
     If you want my taste the water,
     If you believe, I sincerely tell,
     What are you dreams, for to get rid of loneliness ...

Ukrainian version:
In predvichnih haschah de NOT tliє Tsvit marshes,
Bati de lay black and gold kinnota,
An hour in Billy suites enchantments blukaє
Lisovik-Chugayster promovlyaє and verse:

Yakscho mozhesh, curled up Me a minute,
Yakscho you want, spy moєї carrier,
Yakscho Virish, rozkazhi Meni,
About scho ty mriєsh, if you live in the solitude ...

Brahmi pavutinnya view of pine and birch to -
Vartovi minted - Shares of broken Theresa.
Polumyana rue zhittєdayno rozkvitaє,
That no one bachit! Nobody Knows not to!

Moaning cry hizhim tryasovina on Poliss,
Ashes ukrite sheet Drevlyansky Fox.
In beznadiї poorly Pokhil poplar,
DME trivozhny Viter with otruєnogo field.

All HACH scho bilshe not return -
Kazkovi mriї in nebutti.
Zanadto early zupinilos Serce:
Mi vmerla too young.
My voice from the sky hook Chorniy brought,
Splive on Pripyati vinok.
Checa vistki PID Pohmurim sun
In Syayvo zhalibnih zirok.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет