Текст песни Народная - Ой там на гори

Просмотров: 12888
5 чел. считают текст песни верным
2 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Народная - Ой там на гори, а также перевод песни и видео или клип.
(перевод, lyrics , слова, минусовка)
текст песни (из м.ф. "Жил был пес")

Ой там на горі, ой там на крутій,
Ой там сиділо пара голубів. (2)

Вони сиділи, парувалися,
Сизими крильми обнімалися. (2)

Де взявся стрілець, стрілець-молодець
Й убив-розлучив пару голубів (2)

Він голуба вбив, голубку зловив,
Приніс додому, пустив додолу (2)

Насипав їй пшінця, аж до колінця,
Налив водиці аж до крилиці (2)

Голубка не їсть, голубка не п'є,
Та все на круту гору плакати іде. (2)

Голубко моя, сизокрылая,
Чого ж ти такая клопiтливая? (2)

Єсть у мене сім пар голубів –
Літай, вибирай. Може там є і твій?» (2)

«Я й ходила, й вибирала,
А нема такого, як я втеряла… (2)

Таисия Повалий - Ой Там На Горі

Ой там на горі, в шовковій траві,
Ой там сиділа пара голубів.

Цілувалися, милувалися,
Сизими крильми обнімалися.

Ой десь узявся мисливець-стрілець,
Голуба убив, голубку зловив.

Додому приніс, додолу пустив,
Насипав пшіньця й водиці налив.

Голубка не їсть, голубка не п’є,
Та все на ту гору плакать літає.

Ой єсть у мене сімсот голубів,
Літай-вибирай, може ж та є й твій.

Я вже літала, вже й вибирала,
Нема такого, як я кохала.

Хоч пір’я й таке, й такий пушок,
А як загуде, не той голосок.

Примітки: Українська народна пісня.
(Translation, lyrics, words, minus one)
lyrics (from MF "There once was a dog")

 Oh there on Hori, oh there on krutіy,
 Oh there sidіlo couple golubіv. (2)

 Pong sidіli, paruvalisya,
 Sizimi krilmi obnіmalisya. (2)

 De strіlets taking, strіlets-fellow
 Q-killing Rozluch golubіv couple (2)

 Vіn hammered cyan, dove zloviv,
 Prinіs Dodoma, dropping Dodolev (2)

 Nasipav їy pshіntsya, right up kolіntsya,
 Pouring voditsі right up krilitsі (2)

 Dove is not їst, the dove did not p'є,
 That all of a steep hill to weep іde. (2)

 My little darling, Sizokrylov,
 Well Chogo five such klopitlivaya? (2)

 Єst at mene sіm pairs golubіv -
 Lіtay, vibiraem. Yea i there Mauger tvіy? "(2)

 "I went to the first, second vibiraem,
 A mute such yak I vteryala ... (2)

Taisiya Povaliy - Oh there on Hori

Oh there on Hori, in shovkovіy travі,
 Oh there sidіla couple golubіv.

 Tsіluvalisya, miluvalisya,
 Sizimi krilmi obnіmalisya.

 Oh ere uzyavsya Myslyvets-strіlets,
 Golub killing, dove zloviv.

 Dodoma prinіs, Dodolev empty,
 Nasipav pshіntsya th voditsі filling.

 Dove is not їst, the dove did not p'є,
 That everything on the mountain crying lіtaє.

 Oh єst at mene sіmsot golubіv,
 Lіtay-vibiraem, Mauger Well that Je th tvіy.

 I vzhe lіtala, vzhe th vibiraem,
 Nema such yak i Kohala.

 Hoch pіr'ya TAKE th, th Taqiy fluff,
 A yak zagude, not one voice.

 Primіtki: Ukrainian folk song pіsnya.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет