Текст песни Winx Club - A Magic Party

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Winx Club - A Magic Party, а также перевод песни и видео или клип.
ENGLISH: A MAGIC PARTY (Winx Club Season 6)

Version 1:
Clap your hands up for the band.
Raise your voice and make some noise.
Something magic is going to start.
Just feel the rhythm in your heart.
Don't stop. Don't stop. Don't stop.
Don't stop. Just make it pop.

Chorus:
There's a magic party.
come on. Can't you see ?
Come on. Feel the beat.
Get up and stomp your feet. Alright.
There's a magic party.
Come on. Can't you see ?
Up all night.
We're gonna dance till the morning light.
you and me together. That's the way.
Never stop the rhythm.
Let the music play.

Chorus:
Come on. Feel the beat.
Get up and stomp your feet. Alright.
There's a magic party.
Come on. Can't you see?
Up all night.
We're gonna dance till the morning light.
You and me together. That's the way.
There's a magic party.
Mommy it's your day.

Version 2:
We're super.
We're sparkling.
We're magic all the way.
We're fast, fun and flying.
There's nothing more to say.
Hey hey let's get ready.
Cause it's the place to be.
There's a magic party.
Come on. Can't you see?
So please dance with me.

Chorus:
Come on. Feel the beat.
Get up and stomp your feet. Alright.
There's a magic party.
Come on. Can't you see?
Up all night.
We're gonna dance till the morning light.
You and me together. That's the way.
Never stop the rhythm.
Let the music play.

Version 3:
Jump in and shake in.
We're gonna have some fun.
Tonight will be perfect.
My heart is like a drum.
Hey hey let's get ready.
Cause it's the place to be.
There's a magic party.
Come on. Can't you see?

VIETNAMESE: TA CÙNG CHÚC MỪNG

Version 1:
Nào cùng nhau vỗ tay thật đều.
Hãy cất lên giọng hát của bạn.
Âm nhạc sẽ là của chúng ta hôm nay.
Chỉ cần bạn cảm nhận lấy giai điệu này.
Nắm lấy. Tay nhau. Cùng vui.
Bên nhau. Vút bay lên cao.
Bạn ơi mở rộng tâm hồn.
Cảm nhận lấy nhịp điệu.

Chorus:
Mình cùng nhau nhảy thôi.
Quên hết đi bao âu lo. Alright.
Nào chúng ta sẽ chúc mừng.
Ngày lễ đặc biệt này.
Hãy vui lên.
Mình cùng nhau đón nhận tia sáng ngày mới.
Bạn và mình mãi bên nhau. Đến mai sau.
Sẽ không từ bỏ hi vọng.
Ta cùng chúc mừng nào.

Chorus:
Mình cùng nhau nhảy thôi.
Quên hết đi bao âu lo. Alright.
Nào chúng ta sẽ chúc mừng.
Ngày lễ đặc biệt này.
Hãy vui lên.
Mình cùng nhau đón nhận tia sáng ngày mới.
Bạn và mình mãi bên nhau. Đến mai sau.
Giờ chúng ta sẽ cùng nhau.
Mừng ngày lễ của mẹ.

Version 2:
Thật tuyệt vời.
Thật hạnh phúc.
Ta sẽ làm chủ hôm nay.
Nào nhanh nào, cùng đến đây.
Tham gia cùng với chúng tôi.
Đây bữa tiệc thật thần kì.
Đều dành cho chúng ta đó.
Bạn đừng có ngại ngùng nữa.
Ta cùng nhau chúc mừng.
Cho bạn và cho tôi.

Chorus:
АНГЛИЙСКИЙ: ВОЛШЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА (6 сезон Клуба Винкс)

Версия 1:
Хлопайте в ладоши для группы.
Повысьте голос и пошумейте.
Что-то волшебное начнется.
Просто почувствуйте ритм в своем сердце.
Не останавливайся. Не останавливайся. Не останавливайся.
Не останавливайся. Просто сделай это популярным.

Припев:
Волшебная вечеринка.
Ну же. Разве ты не видишь?
Давай. Почувствуй ритм.
Вставай и топай ногами. Хорошо.
Волшебная вечеринка.
Давай. Разве ты не видишь?
Всю ночь.
Мы будем танцевать до утреннего света.
ты и я вместе. Это способ.
Никогда не останавливайте ритм.
Пусть играет музыка.

Припев:
Давай. Почувствуй ритм.
Вставай и топай ногами. Хорошо.
Волшебная вечеринка.
Давай. Разве ты не видишь?
Всю ночь.
Мы будем танцевать до утреннего света.
Ты и я вместе. Это способ.
Волшебная вечеринка.
Мамочка, это твой день.

Версия 2:
Мы супер.
Мы сверкаем.
Мы волшебны на всем пути.
Мы быстрые, веселые и летающие.
Больше нечего сказать.
Эй, эй, давай готовимся.
Потому что это место.
Волшебная вечеринка.
Давай. Разве ты не видишь?
Так что, пожалуйста, танцуй со мной.

Припев:
Давай. Почувствуй ритм.
Вставай и топай ногами. Хорошо.
Волшебная вечеринка.
Давай. Разве ты не видишь?
Всю ночь.
Мы будем танцевать до утреннего света.
Ты и я вместе. Это способ.
Никогда не останавливайте ритм.
Пусть играет музыка.

Версия 3:
Прыгайте и встряхивайтесь.
Мы повеселимся.
Сегодня вечером будет прекрасно.
Мое сердце похоже на барабан.
Эй, эй, давай готовимся.
Потому что это место.
Волшебная вечеринка.
Давай. Разве ты не видишь?

ВЬЕТНАМСКИЙ: TA CÙNG CHÚC MỪNG

Версия 1:
Nào cùng nhau vỗ tay thật đều.
Hãy c lt lên gi hng hát của bn.
Âm nhc sẽ là của chúng ta hôm nay.
Chỉ cần bạn cảm nhận ly giai điu này.
Nắm lấy. Тай нхау. Cùng vui.
Bên nhau. Vút bay lên cao.
Bạn ơi mở rộng tâm hồn.
Cảm nhận lấy nhịp điệu.

Припев:
Mình cùng nhau nhảy thôi.
Quên hết đi bao âu lo. Хорошо.
Nào chúng ta sẽ chúc mừng.
Ngày lễ đặc biệt này.
Hãy vui lên.
Mình cùng nhau ón nhận tia sáng ngày mới.
Bạn và mình mãi bên nhau. Đến mai sau.
S không từ bỏ hi vọng.
Ta cùng chúc mừng nào.

Припев:
Mình cùng nhau nhảy thôi.
Quên hết đi bao âu lo. Хорошо.
Nào chúng ta sẽ chúc mừng.
Ngày lễ đặc biệt này.
Hãy vui lên.
Mình cùng nhau ón nhận tia sáng ngày mới.
Bạn và mình mãi bên nhau. Đến mai sau.
Giờ chúng ta sẽ cùng nhau.
Mừng ngày lễ của mẹ.

Версия 2:
Thật tuyệt vời.
Thật hạnh phúc.
Ta s làm chủ hôm nay.
Nào nhanh nào, cùng đến đây.
Tham gia cùng với chúng tôi.
Ây bữa tiệc thật thần kì.
Đều dành cho chúng ta đó.
Bạn đừng có ngại ngùng nữa.
Ta cùng nhau chúc mừng.
Cho bạn và cho tôi.

Припев:
Ми
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет