Текст песни Runrig - Pog Aon Oidhche Earraich

Просмотров: 10
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Runrig - Pog Aon Oidhche Earraich, а также перевод песни и видео или клип.
An saoghal, sia uairean
Obair la ri cul
Teaghlach gabhal dhan a'mheas
Pailteas, slainte, is gaol
An Ruis a tuiteam sios mu'm chluasan
An Ear Mheadhain am brot cho dorch
Is thusa, uilc is a mhuirt is a shabaid
Na mo bheatha a h-uile oidhche

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

An greim cho teann's araid
Mar ord na mo dhorn
A 'ghealach bha cho soilleir
'S a gheall a leithid dhuinn
Bha sinn mar longan seolaidh
Air cuan buidhe og a 'chridhe
Mu coinneamh clann an t-saoghil's theaghlaich
Gun ghuth no gaire, Dia, no biadh

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

Co as an dainig na reultan, thuirt mi
Co as an dainig grian
Tha sinn cho leointe fo na ghealach seo
Anam craidhte seachad air ifrinn fheinn
Ach tha thusa brosnalchadh nam bliadhnaichean
Le saidhbreas seachad air mo dhith
Cho gheal ri sneachd gach uile gheamhradh
An t-oran gaoil m'fhaosaid chiontach fheinn

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich

O luaidh be siod an gradh
A dh'fhag mi ceangailte ruit an drasda
Co shaoileadh an rud a dh'fhas
Bho phog aon oidhche earraich
Мир, шесть
La вернуться к работе
Значимое семьи a'mheas
Изобилие, здоровье и любовь
Россия наливает ERE уши
Ближний Восток, как темный суп
А ты, зла и убийства и бороться
Моя жизнь каждую ночь

О дорогая любовь там
Как я оставил тебя в данном случае
Co думаю, что выросли
Поцелуй от одной весенней ночи

Пленника особенно так плотно
Ord в моих руках
Луна была настолько яркой
Он обещал нам такие
Мы как корабли попахивает
Предупреждение моря молодое сердце
О встрече с детской семьи saoghil
Нет голоса или смех, Бог, или продукты питания

О дорогая любовь там
Как я оставил тебя в данном случае
Co думаю, что выросли
Поцелуй от одной весенней ночи

Co, соединяющая звезды, я сказал
Со вступления в солнце
Мы получили ранения под луной здесь
Craidhte точка зрения душа на ад
Но вы brosnalchadh лет
Saidhbreas с ней на мой
Белый, как снег всю зиму
Песня о любви m'fhaosaid невинную точку зрения

О дорогая любовь там
Как я оставил тебя в данном случае
Co думаю, что выросли
Поцелуй от одной весенней ночи

О дорогая любовь там
Как я оставил тебя в данном случае
Co думаю, что выросли
Поцелуй от одной весенней ночи
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет