Текст песни Qvkata DLG - Gore-dolu

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Qvkata DLG - Gore-dolu, а также перевод песни и видео или клип.
Очила Версаче, "Коничиуа" така че,
ще те разплача като си разкрачена по този начин.
Светът е сив и съвсем сам. Не съм щастлив, берем срам.
Губя думи от парфюми на Ив Сен Лоран.
Чартера ми пристига, характера се надига
на екипажа щом покажа златната си верига.
Летя на високо, на ниско не ми се слиза
и ризата ми струва колкото портрет на Мона Лиза,
но нали за това копнеем - богато да живеем,
когато шампанско леем, простовато да се смеем.
Ще успеем да се слеем и със хайлайфа.
Ай хвани ме, че залитам и ми се драйфа.
'Кви джакузита бе, олимпийски басейни,
като медузи, путки с голи бузи, плуват викат пенис!
Сутиените са забранени, 'тей че заповядай
подредени sа жените, до която искаш сядай
Умрял от студ, Royal Salute,
чашата пълна, а скоча е доста отлежал и лют.
Не изплащам на вноски белите камъни "Сваровски",
имам доходи постни и строги бизнес обноски,
но трябва някои да ме брани, затова имам охрани.
Аз съм тоя `дет ги храни, да ме пазят са събрани.
Ако имаш нещо против мойта бизнес авантюра,
четири телета ще ти слеят зъбите с бордюра.
Красоти, пари и блясък, нямат недостатък всякакви
жени ми дават тласък, къпя се във златен пясък.
Всички хора ме познават и от мене се страхуват,
малцина ме уважават, повечето се преструват.
Аз съм бизнесмен!

Тука сега трябва да има някакъв - припев, който да си пасва,
но този припев във главата ми въобще не се вясва!

Аз съм беден и вреден, навсякъде съм последен,
от три години разведен, даже нямах и месец меден.
Бройкам жълти стотинки, нищо не мога да ти сторя
с девойки от порно снимки единствено си говоря.
Че когато си добричък ти се връща - Не е вярно!
Всеки ме прецаква колкото се може по коварно.
Зимата съм без парно. Да мръзна ми омръзна.
Пари да открадна никога няма дори да дръзна.
Имам силно достойнство и най-доброто ми свойство
е да показвам в трудните моменти мъжкото геройство.
Затънал до гуша, във киша трудно се диша,
във миша дупка живея, виж я, как да я опиша?
Трапезата ми е празна, имам теза безобразна,
че мизерията и бедността са напаст заразна.
Жена ми беше права, че ще я закъсам здравата.
Все по трудно става, май ще сменяме държавата.
Не ми се става сутрин, като се събудя,
докога така се чудя, като грешен дявол ще се трудя.
Разума си губя и надеждите умряха,
доходите мои спряха и къркори ми стомаха.
Богат татко, беден татко! Вече се усмихвам рядко,
скъсаните ми джобове виждат някой лев за кратко.
Опитвам да не мисля - за житейския си път,
'щото най-пропадналите хора по него вървят.
На ръба съм на бездна, любовта е полезна,
но с течения на обстоятелствата тя изчезна.
Косата ми побеля едва на трийсет години,
под очите сенки сини, всички хора са гадини.
Аз съм никой!
Versace glasses, "Conichiua" so,
I will make you cry as you walk this way.
The world is gray and completely alone. I'm not happy, we're ashamed.
I'm losing words from Yves Saint Laurent perfumes.
My charter arrives, my character rises
to the crew as soon as I show my gold chain.
I fly high, I can't go low
and my shirt costs as much as a portrait of the Mona Lisa,
but we long for it - to live richly,
when we pour champagne, we just laugh.
We will be able to merge with the highlife.
Oh, catch me staggering and I drift.
'Qui Jacuzzi was, Olympic pools,
like jellyfish, pussies with bare cheeks, swim screaming penis!
Bras are forbidden, so come on
lined up with the women you want to sit next to
Died of cold, Royal Salute,
the cup is full, and the scotch is quite mature and spicy.
I do not pay in installments the white Swarovski stones,
I have a lean income and strict business manners,
but someone has to defend me, so I have guards.
I am the one who feeds them, to keep me gathered.
If you mind my business adventure,
four calves will merge your teeth with the curb.
Beauty, money and glamor have no flaws of any kind
women give me a boost, I bathe in golden sand.
All people know me and are afraid of me,
few respect me, most pretend.
I'm a businessman!

There must be a chorus here now that fits,
but this chorus in my head does not hang at all!

I am poor and harmful, I am the last everywhere,
divorced for three years, I didn't even have a honeymoon.
I'm counting pennies, there's nothing I can do for you
I only talk to girls from porn photos.
That when you are kind you come back - It's not true!
Everyone fucks me as insidiously as possible.
In the winter I am without heating. I'm tired of freezing.
I will never even dare to steal money.
I have strong dignity and my best quality
is to show male heroism in difficult times.
Stuck to the throat, breathing hard in the rain,
I live in a mouse hole, look at it, how can I describe it?
My table is empty, I have an ugly thesis,
that misery and poverty are contagious plagues.
My wife was right that I would break her healthy.
It is becoming more and more difficult, I think we will change the country.
I don't feel like waking up in the morning,
as long as I wonder, I will work like a sinful devil.
I lose my mind and my hopes die,
my income stopped and my stomach churned.
Rich dad poor dad! I rarely smile anymore,
my torn pockets see some money for a while.
I try not to think - about my life path,
'because the most fallen people walk on it.
I am on the brink of an abyss, love is useful,
but under the circumstances it disappeared.
My hair only turned white when I was thirty,
under the eyes shadows blue, all people are disgusting.
I'm nobody!
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет