Текст песни O.the.R Life - Мій Кращий День RapPalata.net

Просмотров: 2
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни O.the.R Life - Мій Кращий День RapPalata.net, а также перевод песни и видео или клип.
1. Не розумію, що Ти знайшла цікавого такого
У бідному поетові, невідомому нікому!
І я залишив ту самотність, переміг кому,
Не ставив крапку на відносинах, поставив кому!
Ти - мій ковток свіжого чистого повітря!
Ти - витвір мистецтва, яскравих кольорів палітра!
Ти - найкращий бензин для вже заїждженого авто!
Ти - немов та пісня, що так і проситься на повтор!
Ти - мій океан, моє море, ти - моя криниця,
Моя маленька німфа, прохолодна водиця!
Тебе так і хочеться і ще і ще попити!
Без Тебе мені не жити, Тебе до скону буду любити!
Тобі я вдячний за Нас, вдячний за Сина!
Уже лише за Нього Ти для мене найкраща Дружина!
Ожина, ягідка, що лікує мою нервову систему,
Вродлива, сексуальна, завжди моя, завжди в тему!

Приспів:
Мій кращий день – кожен з Тобою день!
Мій кращий день – коли лунає сміх Денні!
Мій кращий день – коли нема проблем, нема ніякої зарази!
Мій кращий день – коли три серця б’ються разом! / 2 рази!

2. Ти знаєш, що кохаю, навіть коли рідко дзвоню,
Мабуть, схоже на відмовку, та не знайду собі покою,
Коли залишився сам, так би мовити, холостякую
Будь упевнена за Тобою та за Сином я сумую!
Довга розлука жалить моє серце,
Сонце моє, не вздумай навіть, Ти не сердся!
Твій чоловік весь у роботі, з головою в пошуках проектів,
Гріх заглядатися на інших, хай навіть зійшли немов зі стендів,
Рекламних банерів, і так і хваляться довгими ногами,
Мені ті ноги до одного місця, і ці дами
Не замінять того щастя, що даруєш днями та ночами,
Мій кращий день – коли є Ти, є Денні, коли я з Вами!
Коли пульс зашкалює, коли захоплює подих,
Заради Вас зверну всі гори, заради Вас готовий я на подвиг!
І Ти не бійся, ніколи Вас не скривджу!
Кохав, кохаю і кохати я продовжу!

Приспів:
Мій кращий день – кожен з Тобою день!
Мій кращий день – коли лунає сміх Денні!
Мій кращий день – коли нема проблем, нема ніякої зарази!
Мій кращий день – коли три серця б’ються разом! / 2 рази!
1. I do not understand that you found something interesting
In a poor poet, unknown to anyone!
And I left that loneliness, defeated whom,
Did not put an end to the relationship, put a coma!
You are my breath of fresh clean air!
You are a work of art, a brightly colored palette!
You are the best gasoline for a used car!
You are like a song that is asked to be repeated!
You are my ocean, my sea, you are my well,
My little nymph, cool water!
You really want to drink more and more!
I can't live without You, I will love You to the end!
I am grateful to You for Us, grateful for the Son!
Only for Him You are the best Wife for me!
Blackberries, a berry that heals my nervous system,
Pretty, sexy, always mine, always on topic!

Refrain:
My best day is every day with you!
My best day is when Danny laughs!
My best day - when there are no problems, there is no infection!
My best day is when three hearts beat together! / 2 times!

2. You know that I love, even when I rarely call,
It seems like an excuse, but I can't find peace,
When I was left alone, so to speak, a bachelor
Be sure of you and I miss your Son!
A long separation stings my heart,
My sun, don't even think, You're not angry!
Your husband is all at work, with his head in search of projects,
It is a sin to look at others, even if they come down as if from the stands,
Banner ads, and so boast long legs,
I have those legs to one place, and these ladies
They will not replace the happiness that you give day and night,
My best day is when you are, there is Danny when I am with you!
When the pulse goes beyond, when it takes your breath away,
For your sake I will turn all the mountains, for your sake I am ready for a feat!
And do not be afraid, I will never offend you!
Loved, love and I will continue to love!

Refrain:
My best day is every day with you!
My best day is when Danny laughs!
My best day - when there are no problems, there is no infection!
My best day is when three hearts beat together! / 2 times!
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет