Текст песни Litvintroll - Kamarowa Smierc

Просмотров: 5
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Litvintroll - Kamarowa Smierc, а также перевод песни и видео или клип.

Камарова смерць

Гэй, у лесе, пры даліне,
У нас сталася бяда:
У даліне, у гушчары,
Калыхаліся камары;
Дуб да дуба пахіліўся,
Камар з дуба зваліўся…
Аб дубовую кару
Пабіў камар галаву

Пабіў камар патыліцу
Аб дубову караніцу
Ой, пабіў камар бакі
Аб дубовыя сукі
Ой, пабіў камар калені
Аб дубовыя карэнні!

А як далі мухам знаць,
Прыляцелі ратаваць:
— Камарочку, родны браце,
Як-жа цябе ратаваці?
— Пасылайце да аптэкі,
Ці не будзе трохі лепей…
— Камарочку, родны браце,
Дзе-ж нам цябе пахаваці?

— Не хавайце край даліны,
Бо вырыюць мяне свінні;
Не хавайце край дарогі,
Бо дратаваць будуць ногі;
Пахавайце ў цёмным лесе
Пры зялёненькім арэсе!
Будуць арэхі шчыпаць
І камара ўспамінаць.
Komarov's death

Hey, in the woods, at the valley,
We had an accident:
In the valley, in a thicket,
Waved mosquitoes;
Oak to oak bent down,
Komar oak fell ...
On the oak bark
Beat mosquito head

Beat mosquito neck
About oak karanitsu
Oh, I hit the side of a mosquito
About oak branches
Oh, my knees hit the mosquito
On the oak roots!

And how it was told to flies,
Arrived save:
- Kamarochku, sibling,
How can you save?
- Please send to the pharmacy,
There will not be any better ...
- Kamarochku, sibling,
Where shall we bury you?

- Do not hide the edge of the valley,
After I dug a pig;
Do not hide the edge of the road,
After dratavats will legs;
Bury in the dark forest
When Oressa greenbacks!
Will pluck nuts
And remember the mosquito.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет