Текст песни Jacek Kaczmarski - Rehabilitacja komunistow

Просмотров: 2
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Jacek Kaczmarski - Rehabilitacja komunistow, а также перевод песни и видео или клип.
Niepotrzebna jest do tego żadna filozofia,
Żeby wiedzieć, że stworzenia akt - wymaga ofiar.
Cóż dopiero, gdy się tworzy nowe świata zręby,
Kiedy składa się ofiary i popełnia błędy.
By się jednak sprawiedliwość spełniła dziejowa,
Czas ofiary błędów - z czasem - zrehabilitować.
Tym co wieku pół już w grobach - odpoczynek wieczny;
Długa lista ofiar czeka na Sąd Ostateczny.
Komunista, by się dostać na wspomnianą listę
Musiał być zabity przez innego komunistę.

Grona mędrców komunizmu po nocach się pocą
Kto zasłużył na wskrzeszenie, a jeśli - to po co?
Kto się jeszcze przydać może, bo już chodzą słuchy,
Że marksiści potajemnie - wywołują duchy.
Jeden odpadł, bo przed światem prawdy się nie schowa:
Nie zamordowanoby go? To sam by mordował.
Inny też się nie nadaje, choć objęty czystką,
Gdyby żył - to jeszcze gorzej działoby się wszystko.
Niechby się inaczej zgięła historii sprężyna,
A rehabilitowalibyśmy dziś - Stalina.

Jednak dobrze jest pokazać raz całemu światu,
Że omyłki mogą się przydarzyć nawet katu.
I że kocha swe ubite potomstwo Ojczyzna
I potrafi - choć po latach - do błędów się przyznać.
Więc z powagą mówią, wznosząc stos zbutwiałych liści:
Jacy by z nich byli dzisiaj dobrzy komuniści!
Materializm historyczny na nowość się wybił
Udowadnia naukowo - co by było, gdyby...
Powie ktoś, że w tej balladzie intencja nieczysta...
Jam po prostu jest rusofil -
Antykomunista.
Для этого не требуется никакой философии,
Чтобы знать, что создание акта - требует жертвы.
Ну, это только когда вы создаете новые миры,
Когда жертва составлена ​​и совершает ошибки.
Однако справедливость будет выполняться историческими
Время жертвы ошибки - со временем - для реабилитации.
Что уже полвека в могилах - вечный покой;
Длинный список жертв ждет Последнего Суда.
Коммунист, чтобы попасть в список
Его, должно быть, убил другой коммунист.

Ряды мудрецов коммунизма пот ночью
Кто заслуживает воскрешения, а если ... зачем?
Кто еще может быть полезен, потому что уже есть слушания,
Марксисты тайно - они вызывают призраков.
Один был устранен, потому что мир истины не скрывает:
Он не убил бы его? Он убьет себя.
Другой также непригоден, хотя и покрыт чисткой,
Если бы он жил - все было бы хуже.
Пусть история весны изгибается по-разному,
И мы сегодня реабилитируем - Сталина.

Однако хорошо показать один раз всему миру,
Эти ошибки могут произойти даже к кату.
И что он любит свою избитую родину Отечество
И он может - даже после многих лет - допускать ошибки.
Так они говорят серьезно, поднимая груду гнилых листьев:
Какие хорошие коммунисты будут сегодня!
Исторический материализм является новым
Это доказывает научно - что произойдет, если ...
Кто-то скажет, что намерение нечисто в этой балладе ...
Я просто русофил -
Антикоммунистический.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет