Текст песни EXO-K - Growl

Просмотров: 61
1 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни EXO-K - Growl , а также перевод песни и видео или клип.
yeah ok
sexy
но хогши молла гёнгго ханындэ (чжальдыро)
чжигым вихомхэ (so danger)
чжакку нарыль чжагыг хачжима~
надо наль молла~

суми чжакку мотнында
нига наль хянхэ горо онда
нарыль бомё утнында
нодо нэге ккылли нынчжи

нун апи даккам ккамхэ
нига ттурхо чжёра чёда больттэ
гвит гэ гакка вочжин сум сори
нальвмичигэ мандынын ноин голь

амудо ноль мотбогэ (чжольттэ)
пуме гамчуго шипо (I’m so serious)
нуни ноль бонын
шисондыль нэ анэ ирона
гочжин соёнгдо

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
да муллё сочжи анхы мён
дачёдо молла

на~ исон нунбитгва
бе дытан гинчжан гам
чжигым гомсэг чжуня
ноый чжувирыль

нон гынянг дыдэро иссо
наманыль бара бомёнсо
чжольттэ ноль бонэчжи анха
дугобва beibee~

хырин гонгган согёсо
(хырин гонгган согёсо)
сомён хагэ бит нанын
(сомён хагэ бит нанын)
нуни бушин сонгдыль нэ анэ уллинын
гёнг боуллим сори

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
мулло сочжи анхымён
дачёдо молла
И.Экс. О
yeah

тто дарын ныгдэ дыри боль сэра
номуна ванбёгхан нэ ёчжара (ёчжара)
пум согж будыробгэ норанго~
номаныль вихэ нанын нанпогхэ чжиго~

гёльгугэн ганхан чжага
одгэ донын миин
чжарига обсы никка гынян дорага
гынын сонг чжероя
гыро никка гыманбва
гы нёорыль номбон дамён
нарыль мончжо номобва

ури манкым
хана туль шиг
чживо бори чжанха
но ханаго наман ёги нама
мёмчовочжин дыши

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
мулло сочжи анхымён
дачёдо молла (Х2)
yeah ok
sexy
но хогши молла гёнгго ханындэ (чжальдыро)
чжигым вихомхэ (so danger)
чжакку нарыль чжагыг хачжима~
надо наль молла~

суми чжакку мотнында
нига наль хянхэ горо онда
нарыль бомё утнында
нодо нэге ккылли нынчжи

нун апи даккам ккамхэ
нига ттурхо чжёра чёда больттэ
гвит гэ гакка вочжин сум сори
нальвмичигэ мандынын ноин голь

амудо ноль мотбогэ (чжольттэ)
пуме гамчуго шипо (I’m so serious)
нуни ноль бонын
шисондыль нэ анэ ирона
гочжин соёнгдо

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
да муллё сочжи анхы мён
дачёдо молла

на~ исон нунбитгва
бе дытан гинчжан гам
чжигым гомсэг чжуня
ноый чжувирыль

нон гынянг дыдэро иссо
наманыль бара бомёнсо
чжольттэ ноль бонэчжи анха
дугобва beibee~

хырин гонгган согёсо
(хырин гонгган согёсо)
сомён хагэ бит нанын
(сомён хагэ бит нанын)
нуни бушин сонгдыль нэ анэ уллинын
гёнг боуллим сори

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
мулло сочжи анхымён
дачёдо молла
И.Экс. О
yeah

тто дарын ныгдэ дыри боль сэра
номуна ванбёгхан нэ ёчжара (ёчжара)
пум согж будыробгэ норанго~
номаныль вихэ нанын нанпогхэ чжиго~

гёльгугэн ганхан чжага
одгэ донын миин
чжарига обсы никка гынян дорага
гынын сонг чжероя
гыро никка гыманбва
гы нёорыль номбон дамён
нарыль мончжо номобва

ури манкым
хана туль шиг
чживо бори чжанха
но ханаго наман ёги нама
мёмчовочжин дыши

гомчжонг гыримчжа нэ анэ ккэ она
ноль бонын ду нунэ бул ккочи нунтто
гы нё гьотэсо модуда муллона
ичженчж огым шиг сама вочжи никка

на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
на ырырён ырырён ырырён дэ
мулло сочжи анхымён
дачёдо молла (Х2)
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет