Текст песни ЯрЫцА - Хлеб ды соль

Просмотров: 2037
2 чел. считают текст песни верным
1 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни ЯрЫцА - Хлеб ды соль, а также перевод песни и видео или клип.
ХЛЕБ ДЫ СОЛЬ

Сонца ўсходзіць — дорыць радасць дню.
Птушкам — голас, небу — цішыню.
Зорны жнівень — шчодрае жніво,
Водар караваю — лета хараство.
Выйду ў поле, звоняць каласы —
Родных ніў жывыя галасы.
І плывуць высока дзіўнаю красой,
Песняй велічальнай льюцца над зямлёй.

Прыпеў:
Хлеб ды соль, хлеб ды соль,
Вышыты абрус.
Хлеб ды соль, хлеб ды соль,
Маці-Беларусь!
Хлеб ды соль, хлеб ды соль
Мы падносім вам.
Хлеб ды соль
І наш паклон
Дарагім гасцям!

Кружыцца жыцця вадаварот.
Дні бягуць, бясконцы іх палёт.
А над пожняй скошаных палёў
Развітальным клінам вырай жураўлёў.
Бохан хлеба — сонца на руках!
Шчасце ў сэрцы, радасць у вачах.
Зорны спеўны жнівень — шчодрае жніво,
Водар караваю — лета хараство.

Прыпеў.

ПЕРЕВОД:
Хлеб да соль
1.Солнце всходит, дарит радость дню, птицам голос небу синеву
Наша Родина святая Русь, матушка Россия я тобой горжусь
Выйду в поле всюду колски, и берез родные лепестки
Облака над лугом дивною красой,
песни величаво льются над землей.

Припев.
хлеб да соль, хлеб да соль, вышитый рушник.
Хлеб да соль, хлеб да соль, каравай велик.
Хлеб да соль, хлеб да соль, мы подносим вам.
Хлеб да соль, наш поклон дорогим гостям
Хлеб да соль, наш поклон дорогим гостям

2. кружится земной водоворот, дни бегут без крайние в полет
Над простором скошенных полей, пролетает клином стая журавлей
Каравай как солнце на руках, счастье в сердце радость на устах.
Мы Россия матушка всегда с тобой,
ждем гостей желанных, дарим хлеб да соль.
Припев, проигрыш припев .
Bread and salt

The sun rises - brings joy to the day.
Birds - the voice, the sky - silence.
Star August - a generous harvest,
Aroma loaf - summer charm.
I'll be out in the field, ringing ears -
Native voices cornfields.
And swimming is highly strange beauty,
Songs of praise poured on the ground.

chorus:
Bread and salt, bread and salt,
Embroidered tablecloth.
Bread and salt, bread and salt,
Mother-Belarus!
Bread and salt, bread and salt
We offer you.
Bread and salt
And our bow
Dear guests!

Spinning whirlpool of life.
The days of running, infinite their flight.
And over the stubble fields sloping
Farewell south wedge of cranes.
A loaf of bread - the sun on your hands!
Happiness is in the heart, the joy in his eyes.
Star singing August - a generous harvest,
Aroma loaf - summer charm.

Chorus.

translation:
Bread to salt
1.Solntse rises, gives the joy of the day, the birds of the sky blue of the voice
Our homeland Holy Russia, Mother Russia, I'm proud of you
I'll be out in the field throughout Kolsky, and birch native petals
Clouds over the meadow Wondrous beauty,
Song majestically pouring over the earth.

Chorus.
bread to the salt, bread to the salt, embroidered towel.
Bread to the salt, bread to salt large loaf.
Bread to the salt, bread to the salt, we offer you.
Bread to the salt, we bow our dear guests
Bread to the salt, we bow our dear guests

2. Whirlpool spinning earth, the days run without extreme flying
Above the expanse of mown field, a flock of cranes flying wedge
Loaf as the sun in the hands happiness heart joy on the lips.
We Russian mother is always with you,
waiting for guests desired, we give bread to the salt.
Chorus, lose refrain.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет