Текст песни Радченко Н., Радченко С. - Обнимала - Не Любила

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Радченко Н., Радченко С. - Обнимала - Не Любила, а также перевод песни и видео или клип.
[00:32.3]Кра[00:32.5]со[00:32.8]то[00:33.3]ю [00:33.5]сво[00:33.7]е[00:34.2]ю [00:34.4]пле[00:34.7]ни[00:34.9]ла [00:34.91]
[00:36.1]и [00:36.3]не [00:36.6]гре[00:37.0]я [00:37.3]сжи[00:37.5]га[00:37.9]ла [00:38.2]дот[00:38.4]ла [00:38.41]
[00:39.9]Об[00:40.1]ни[00:40.3]ма[00:40.8]ла [00:41.0]ме[00:41.3]ня [00:41.31]
[00:41.8]не [00:42.0]лю[00:42.2]би[00:42.5]ла [00:42.51]
[00:43.6]Да [00:43.9]и [00:44.1]прочь [00:44.11]
[00:44.6]от [00:44.8]се[00:45.1]бя [00:45.5]не [00:45.8]гна[00:46.0]ла [00:46.01]
[00:47.4]Об[00:47.7]ни[00:47.9]ма[00:48.4]ла [00:48.6]ме[00:48.8]ня [00:48.81]
[00:49.3]не [00:49.6]лю[00:49.8]би[00:50.0]ла [00:50.01]
[00:51.2]Да [00:51.4]и [00:51.7]прочь [00:52.1]от [00:52.4]се[00:52.6]бя [00:52.61]
[00:53.1]не [00:53.3]гна[00:53.6]ла [00:53.61]
[00:53.62][00:55.0]Я [00:55.2]не [00:55.5]зна[00:55.9]ю [00:56.2]к че[00:56.4]му [00:56.41]
[00:56.9]ты [00:57.1]кло[00:57.3]ни[00:57.6]ла [00:57.61]
[00:58.8]Об[00:59.0]ле[00:59.2]та[00:59.7]ла [00:59.9]лис[01:00.2]тва [01:00.21]
[01:00.5]с то[01:00.9]по[01:01.1]лей [01:01.11]
[01:02.5]И [01:02.8]меж [01:03.0]на[01:03.5]ми [01:03.7]хо[01:04.0]дил [01:04.01]
[01:04.4]горь[01:04.7]ким [01:04.9]кли[01:05.1]ном [01:05.11]
[01:06.3]У[01:06.6]ле[01:06.8]та[01:07.3]ю[01:07.5]щий [01:07.51]
[01:07.7]клин [01:08.2]жу[01:08.4]рав[01:08.7]лей [01:08.71]
[01:10.1]И [01:10.3]меж [01:10.6]на[01:11.0]ми [01:11.3]хо[01:11.5]дил [01:11.51]
[01:12.0]горь[01:12.2]ким [01:12.5]кли[01:12.7]ном [01:12.71]
[01:13.9]У[01:14.1]ле[01:14.4]та[01:14.8]ю[01:15.1]щий [01:15.11]
[01:15.3]клин [01:15.8]жу[01:16.0]рав[01:16.2]лей [01:16.21]
[01:16.22][01:17.2]В чис[01:17.7]том [01:18.1]по[01:18.4]ле [01:18.41]
[01:18.8]за[01:19.1]ря [01:19.3]кол[01:19.8]до[01:20.0]ва[01:20.3]ла [01:20.31]
[01:21.2]И [01:21.7]впа[01:21.9]да[01:22.1]я [01:22.6]в бре[01:22.9]ду [01:22.91]
[01:23.2]в за[01:23.6]быть[01:23.8]е [01:23.81]
[01:24.7]Об[01:25.2]ни[01:25.7]ма[01:25.9]ла [01:26.3]ме[01:26.6]ня [01:26.9]це[01:27.2]ло[01:27.6]ва[01:27.8]ла [01:27.81]
[01:28.8]да [01:29.2]шеп[01:29.5]та[01:29.8]ла [01:30.2]не [01:30.4]и[01:30.8]мя [01:31.1]мо[01:31.4]е [01:31.41]
[01:32.3]Об[01:32.8]ни[01:33.3]ма[01:33.5]ла [01:33.7]ме[01:34.0]ня [01:34.4]це[01:34.9]ло[01:35.1]ва[01:35.6]ла [01:35.61]
[01:36.3]да [01:36.8]шеп[01:37.0]та[01:37.3]ла [01:37.7]не [01:38.0]и[01:38.3]мя [01:38.7]мо[01:38.9]е [01:38.91]
[01:38.92][01:42.2]Я [01:42.5]не [01:42.7]зна[01:43.2]ю [01:43.4]за[01:43.6]чем [01:43.61]
[01:44.1]у[01:44.4]лы[01:44.6]ба[01:44.8]лась [01:44.81]
[01:46.0]И [01:46.2]та[01:46.5]и[01:47.0]ла [01:47.2]пе[01:47.4]чаль [01:47.41]
[01:47.8]на [01:48.1]ус[01:48.4]тах [01:48.41]
[01:49.8]И [01:50.0]шеп[01:50.3]та[01:50.7]ла [01:51.0]прой[01:51.2]дет [01:51.21]
[01:51.7]э[01:51.9]та [01:52.1]ра[01:52.4]дость [01:52.41]
[01:53.6]Все [01:53.8]у [01:54.0]жиз[01:54.5]ни [01:54.51]
[01:54.7]мы [01:55.0]э[01:55.5]той [01:55.7]в гос[01:55.9]тях [01:55.91]
[01:57.3]И [01:57.6]шеп[01:57.8]та[01:58.3]ла [01:58.5]прой[01:58.8]дет [01:58.81]
[01:59.2]э[01:59.5]та [01:59.7]ра[01:59.9]дость [01:59.91]
[02:01.1]Все [02:01.4]у [02:01.6]жиз[02:02.1]ни [02:02.11]
[02:02.3]мы [02:02.5]э[02:03.0]той [02:03.3]в гос[02:03.5]тях [02:03.51]
[02:03.52][02:04.9]И [02:05.1]звез[02:05.4]ды луч
[02:06.1]рукою ловила
[02:08.7]И чего неизвестно
[02:10.8]ждала
[02:12.5]Обнимала
[02:13.6]меня не любила
[02:16.2]Да и прочь
[02:17.2]от себя не гнала
[02:20.0]Обнимала
[02:21.2]меня не любила
[02:23.8]Да и прочь от себя
[02:25.7]не гнала
[02:26.22]В чистом поле
[02:28.8]заря колдовала
[02:31.1]И впадая в бреду
[02:33.1]в забытье
[02:34.7]Обнимала меня целовала
[02:38.7]да шептала не имя мое
[02:49.8]Обнимала меня целовала
[02:53.8]да шептала не имя мое
[02:56.42]Обнимала меня целовала
[03:01.4]да шептала не имя мое
[00: 32.3] Кра [00: 32.5] со [00: 32.8] то [00: 33.3] ю [00: 33.5] сво [00: 33.7] е [00: 34.2] ю [00: 34.4] пле [00] : 34.7] ni [00: 34.9] la [00: 34.91]
[00: 36.1] и [00: 36.3] не [00: 36.6] гре [00: 37.0] я [00: 37.3] сжи [00: 37.5] га [00: 37.9] ла [00: 38.2] дот [00] : 38.4] la [00: 38.41]
[00: 39.9] Об [00: 40.1] ни [00: 40.3] ма [00: 40.8] ла [00: 41.0] ме [00: 41.3] ня [00: 41.31]
[00: 41.8] не [00: 42.0] лю [00: 42.2] би [00: 42.5] ла [00: 42.51]
[00: 43.6] Yes [00: 43.9] and [00: 44.1] away [00: 44.11]
[00: 44.6] от [00: 44.8] се [00: 45.1] бя [00: 45.5] не [00: 45.8] гна [00: 46.0] ла [00: 46.01]
[00: 47.4] Об [00: 47.7] ни [00: 47.9] ма [00: 48.4] ла [00: 48.6] ме [00: 48.8] ня [00: 48.81]
[00: 49.3] не [00: 49.6] лю [00: 49.8] би [00: 50.0] ла [00: 50.01]
[00: 51.2] Yes [00: 51.4] and [00: 51.7] away [00: 52.1] from [00: 52.4] [00: 52.6] [00: 52.61]
[00: 53.1] no [00: 53.3] gna [00: 53.6] la [00: 53.61]
[00: 53.62] [00: 55.0] Я [00: 55.2] не [00: 55.5] зна [00: 55.9] ю [00: 56.2] к че [00: 56.4] му [00: 56.41]
[00: 56.9] you [00: 57.1] clo [00: 57.3] nor [00: 57.6] la [00: 57.61]
[00: 58.8] Ob [00: 59.0] le [00: 59.2] ta [00: 59.7] la [00: 59.9] lis [01: 00.2] tva [01: 00.21]
[01: 00.5] with [01: 00.9] to [01: 01.1] lei [01: 01.11]
[01: 02.5] And [01: 02.8] between [01: 03.0] on [01: 03.5] we [01: 03.7] ho [01: 04.0] dil [01: 04.01]
[01: 04.4] gor [01: 04.7] kim [01: 04.9] kli [01: 05.1] nom [01: 05.11]
[01: 06.3] In [01: 06.6] le [01: 06.8] and [01: 07.3] yu [01: 07.5] [01: 07.51]
[01: 07.7] wedge [01: 08.2] yellow [01: 08.4] rav [01: 08.7] lei [01: 08.71]
[01: 10.1] And [01: 10.3] between [01: 10.6] on [01: 11.0] we [01: 11.3] ho [01: 11.5] dil [01: 11.51]
[01: 12.0] gor [01: 12.2] kim [01: 12.5] kli [01: 12.7] nom [01: 12.71]
[01: 13.9] In [01: 14.1] le [01: 14.4] and [01: 14.8] yu [01: 15.1] [01: 15.11]
[01: 15.3] wedge [01: 15.8] ju [01: 16.0] rav [01: 16.2] lei [01: 16.21]
[01: 16.22] [01: 17.2] In number [01: 17.7] volume [01: 18.1] by [01: 18.4] le [01: 18.41]
[01: 18.8] for [01: 19.1] rya [01: 19.3] call [01: 19.8] to [01: 20.0] and [01: 20.3] la [01: 20.31]
[01: 21.2] I [01: 21.7] vpa [01: 21.9] da [01: 22.1] ja [01: 22.6] v bre [01: 22.9] du [01: 22.91]
[01: 23.2] in for [01: 23.6] to be [01: 23.8] e [01: 23.81]
[01: 24.7] Об [01: 25.2] ни [01: 25.7] ма [01: 25.9] ла [01: 26.3] ме [01: 26.6] ня [01: 26.9] це [01: 27.2] ло [01 : 27.6] va [01: 27.8] la [01: 27.81]
[01: 28.8] yes [01: 29.2] whisper [01: 29.5] and [01: 29.8] la [01: 30.2] no [01: 30.4] and [01: 30.8] me [01: 31.1] mo [01] : 31.4] e [01: 31.41]
[01: 32.3] Об [01: 32.8] ни [01: 33.3] ма [01: 33.5] ла [01: 33.7] ме [01: 34.0] ня [01: 34.4] це [01: 34.9] ло [01 : 35.1] va [01: 35.6] la [01: 35.61]
[01: 36.3] yes [01: 36.8] whisper [01: 37.0] and [01: 37.3] la [01: 37.7] no [01: 38.0] and [01: 38.3] me [01: 38.7] mo [01 : 38.9] e [01: 38.91]
[01: 38.92] [01: 42.2] I [01: 42.5] don't [01: 42.7] know [01: 43.2] [01: 43.4] for [01: 43.6] than [01: 43.61]
[01: 44.1] u [01: 44.4] ly [01: 44.6] ba [01: 44.8] las [01: 44.81]
[01: 46.0] И [01: 46.2] та [01: 46.5] и [01: 47.0] ла [01: 47.2] пе [01: 47.4] чаль [01: 47.41]
[01: 47.8] on [01: 48.1] us [01: 48.4] tah [01: 48.41]
[01: 49.8] И [01: 50.0] шеп [01: 50.3] та [01: 50.7] ла [01: 51.0] прой [01: 51.2] дет [01: 51.21]
[01: 51.7] э [01: 51.9] та [01: 52.1] ра [01: 52.4] дость [01: 52.41]
[01: 53.6] All [01: 53.8] y [01: 54.0] lives [01: 54.5] nor [01: 54.51]
[01: 54.7] we [01: 55.0] e [01: 55.5] he [01: 55.7] in the state [01: 55.9] them [01: 55.91]
[01: 57.3] И [01: 57.6] шеп [01: 57.8] та [01: 58.3] ла [01: 58.5] прой [01: 58.8] дет [01: 58.81]
[01: 59.2] э [01: 59.5] та [01: 59.7] ра [01: 59.9] дость [01: 59.91]
[02: 01.1] All [02: 01.4] y [02: 01.6] lives [02: 02.1] nor [02: 02.11]
[02: 02.3] we [02: 02.5] e [02: 03.0] that [02: 03.3] in the state [02: 03.5] them [02: 03.51]
[02: 03.52] [02: 04.9] And [02: 05.1] stars [02: 05.4] and a ray
[02: 06.1] caught by hand
[02: 08.7] And what is unknown
[02: 10.8] waited
[02: 12.5] She hugged
[02: 13.6] She didn't love me
[02: 16.2] Yes and away
[02: 17.2] did not drive away
[02: 20.0] She hugged
[02: 21.2] She didn't love me
[02: 23.8] And away from yourself
[02: 25.7] did not drive
[02: 26.22] In a clear field
[02: 28.8] Dawn conjured
[02: 31.1] And falling into delirium
[02: 33.1] in oblivion
[02: 34.7] She hugged me and kissed me
[02: 38.7] Yes, she did not whisper my name
[02: 49.8] She hugged me and kissed me
[02: 53.8] Yes, she did not whisper my name
[02: 56.42] She hugged me and kissed me
[03: 01.4] yes, she didn't whisper my name
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет