Текст песни Мроя - Я Рок-Музыкант

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Мроя - Я Рок-Музыкант, а также перевод песни и видео или клип.
Я не люблю шыкоўных баляў.
Я не прыхільнік эстэцтва.
Мне не даспадобы духоўны гандаль
І талент, які прадаецца.

Я не люблю салодкіх спеваў
І песень рэстаранны варыянт.
Я з тых, хто не шкадуе свае нервы -
Я рок-музыкант.

Я рок-музыкант старых традыцый
Гэта не прызванне, гэта пазіцыя!

Я супраць блакітных і залатых.
Я не выношу пустыя вочы.
Ведайце: я не з тых,
Хто жыве па законах ночы.

Хай праўда заменіць паветра,
Гітара скрыгоча, як танк.
Я сабе застануся верным -
Я рок-музыкант.

Я рок-музыкант старых традыцый
Гэта не прызванне, гэта пазіцыя!

Я не шукаю славы таннай.
Я пяю не для грошай.
Я хачу застацца салдатам,
Салдатам цяжкага фронту.

І нішто ўжо мяне не зменіць,
Думаць і граць буду толькі так.
Я хачу памерці на сцэне.
Я рок-музыкант.

Я рок-музыкант старых традыцый
Гэта не прызванне, гэта пазіцыя!

Новае неба над галавою -
Такою была дзіцячая мроя.
Маленькі ўпарты без Сашы Сірожа
Хацеў мець палац, дзе ўсё будзе прыгожа,
А мо Дом культуры з тузінам крамаў -
Без назвы хіба, без пэўных планаў.
Не, гэта не глюкі, не дэвіацыя -
Кляйна уліс-зет-парцізон-нацыя!

Дай мне дарогу, прайду без білету,
Мне ў вочы глядзяць песняры ўсяго свету.
Забі на IQ, калі крочыш да мары,
Хай рокашу рэха плыве па абшары.
У крЫві чырвонай троіца л'ецца,
Рок-дзюбель разбіў пацанскае сэрца -
Такі мой музычны шэраг канстант(аў),
Зважай, дзецюкі, я рок-музыкант.
I don’t like chic balls.
I’m not a fan of aesthetics.
I don’t like spiritual trading
And talent that sells.

I don’t like sweet singing
And the songs are a restaurant option.
I am one of those who do not spare their nerves -
I'm a rock musician.

I am a rock musician of old traditions
This is not a vocation, this is a position!

I am against blue and gold.
I can't stand empty eyes.
Know: I'm not one of those
Who lives by the laws of the night.

Let the truth replace the air,
The guitar grinds like a tank.
I will stay true to myself -
I'm a rock musician.
 
I am a rock musician of old traditions
This is not a vocation, this is a position!

I’m not looking for fame cheap.
I don’t drink for money.
I want to stay a soldier,
Soldiers of the heavy front.

And nothing will change me anymore,
I will think and play just like that.
I want to die on stage.
I'm a rock musician.

I am a rock musician of old traditions
This is not a vocation, this is a position!

New sky overhead -
Such was the childhood dream.
Little stubborn without Sasha Sirozh
I wanted to have a palace where everything would be beautiful,
A mo House of Culture with a dozen stores -
Without a name unless, without definite plans.
No, it's not a glitch, it's not a deviation -
Klein Ulysses-Zet-Partisan-Nation!

Give me the road, I'll pass without a ticket,
Singers from all over the world look me in the eye.
Kill on IQ when you walk to a dream,
Let the rokasha echo float across the expanse.
In the blood of the red trinity pours,
Rock dowel broke the boy's heart -
Such is my musical series of constants (s),
Look, guys, I'm a rock musician.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет