Текст песни Містер Коржик - На висоті 10.101

Просмотров: 1
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Містер Коржик - На висоті 10.101, а также перевод песни и видео или клип.
…на висоті 10.101, коли спітніле сонце плювало на каліфорнійські дахи,
пілот літака «Боїнг 747» розтирав меновазин, спокійним дотиком руки
до чорного штурвалу, зозуля йому накувала ще 43 роки спокійних польотів,
і він був у списку тих щасливих пілотів, для яких єднання з небесами було
професійною справою, він керував літаком, упиваючись кавою, уїдаючись пончиками, читав журнал «Максим», а коли пролітав над Автономною Республікою Крим, милувався татарськими візерунками гірських масивів, і так плаксиво заздрив хранителям мусульманської віри :
«Вони розчиняються у хвойних серпанках Ялтинського апофеозу,
вони упиваються вином, червоним, як сльози Керченського Ісуса,
в якого не вірять, та інколи, все ж цитують його афоризми,
і ставлять статуси у своєму Татарському контакті,
та в міру реінкарнації власної етнічної харизми
шлють матюки і прокльони на адресу Віфлеємського спасителя,
якого каліфорнійські мормони, що є пасажирами лайнеру,
вважають своїм другом, з ними зв'язаним, зіграним, сказаним,
завантаженим приматом, що лікує недуги відчаю, страху,
і святим автоматом вбиває нечистих, лише одним махом
перетворює воду на вино, і знову, як в перший раз набухає Татар,
умовкнувши їм джаз, змусить їх любити бруклінських негрів разом з їх
золотистими саксофонами, котрі мирно спочивають у багажному відділі літака, який прямує в Стамбул на відкриття християнського фестивалю

В аеропорті зчиняється гул, і одну з мормонок, Стівенсон Галю,
мігрантку з Дрогобича, захопили в полон ісламські екстремісти,
вимагаючи, щоби вона віддала себе аллаху, чи просто віддала себе…
жоден наркотик так не гребе, як фанатична віра в слова, що фундаментом істини зацементовані у Корані…
ідея джихаду в серцях ожива, ніжиться у мильній ванні,
готує світ до нового повстання, а протестантський граніт на якому зростають мільйони дітей із Бостону, Філадельфії та Оклахоми,
трісне по швам, впаде у літургійну кому транснаціональних корпорацій,
яким належить цей «Боїнг 747», який на висоті 10.101 навіть не підозрював,
що Стамбульський візит розпочнеться із роковин полону вітрянки Стівенсон,
котра уже 10 годин не дає покою усім тим мормонам…
вони п'ють кока-колу та їдять картоплю фрі, десь, у макдональдсі на околицях Стамбулу, того міста, в якому поєдналися непоєднувані речі :
віра та безвір'я, святе і грішне, палець і дупа, тут усього купа,
тут усього вистачає, і коли хтось зазіхає на святе, то його після того вже ніхто не знайде, як Стівенсон Галю, ту кралю мормонської спілки святого архангела сатани, котрий прихильник цієї, міжрелігійної війни…
він продає кока-колу
червоне вино
кримських дітей
літаки
зброю
меновазин
фестивалі
та
зозуль
котрі кують, кують та наковують
43 роки самотності,
А на 44-му році, він, той пілот
Спрямує літак у високий будинок,
в якому помруть
самотні люди…
… At an altitude of 10,101, when the sweaty sun spat on the California roofs,
the pilot of a Boeing 747 rubbed menovazin with a calm touch of his hand
to the black wheel, the cuckoo forged him another 43 years of quiet flights,
and he was on the list of those happy pilots for whom union with heaven was
professionally, he flew a plane, drinking coffee, eating donuts, reading the magazine "Maxim", and when he flew over the Autonomous Republic of Crimea, admired the Tatar patterns of the mountains, and so tearfully envied the custodians of the Muslim faith:
"They dissolve in the coniferous haze of the Yalta apotheosis,
they revel in wine as red as the tears of Jesus of Kerch,
in which they do not believe, and sometimes, still quote his aphorisms,
and put statuses in their Tatar contact,
and as he reincarnates his own ethnic charisma
send mothers and curses to the Savior of Bethlehem,
which California Mormons who are passengers on the liner,
consider their friend, connected with them, played, told,
loaded primate that cures diseases of despair, fear,
and with a holy machine gun he kills the unclean, in one fell swoop
turns water into wine, and again, as the Tatars swell for the first time,
silencing them with jazz will make them love Brooklyn Negroes with them
golden saxophones resting peacefully in the trunk of a plane bound for the opening of a Christian festival in Istanbul

There is a rumble at the airport, and one of the Mormons, Stevenson Galyu,
migrant from Drohobych, captured by Islamic extremists,
demanding that she give herself to Allah, or simply give herself…
no drug so despises as the fanatical belief in the words that are cemented in the Qur'an as the foundation of truth…
the idea of ​​jihad in hearts comes to life, soaks in a soap bath,
prepares the world for a new uprising, and Protestant granite on which grow millions of children from Boston, Philadelphia and Oklahoma,
will crack at the seams, fall into the liturgical coma of transnational corporations,
who owns this Boeing 747, which at an altitude of 10,101 did not even suspect
that the Istanbul visit will begin on the anniversary of the captivity of the Stevenson chickenpox,
which for 10 hours does not give rest to all those Mormons…
they drink Coca-Cola and eat french fries, somewhere in a McDonald's on the outskirts of Istanbul, the city where incompatible things come together:
faith and unbelief, holy and sinful, finger and ass, here is a whole bunch,
everything is enough here, and when someone encroaches on the holiday, no one will find him after that, like Stevenson Galyu, the king of the Mormon Union of the Holy Archangel Satan, who is a supporter of this inter-religious war…
he sells Coca-Cola
red wine
Crimean children
aircraft
weapons
menovazin
festivals
and
cuckoo
who forge, forge and forge
43 years of loneliness,
And at the age of 44, he, that pilot
Directs the plane to a tall house,
in which they will die
single people…
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет