Текст песни Аяна Касымова, Айым Айылчиева - Ата-эне

Просмотров: 2646
41 чел. считают текст песни верным
2 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Аяна Касымова, Айым Айылчиева - Ата-эне, а также перевод песни и видео или клип.
Сөзү : Т. Кожомбердиевдики
Обону : Ж. Кайыповдуку
Жүрөсүңөр жашап-иштеп алыста,
Чоло тийбейт ай өткөрбөй барышка.
Ак эмгекти актайын деп уулуңар,
Билим үчүн түшкөн узак жарышка.

Ойлоорсуңар санаа тартып, камыгып,
Садагалап, караанымдан кагылып.
Силер мени самагандай жол карап,
Мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып.

Силер анда, мен күнчүлүк алысмын,
Заманамдан калбай келет жарышкым.
Алпештеген энем менен атакем,
Экөөңөргө өмүр бою карызмын.
Sөzү : T. Kozhomberdievdin
Obon : J. Kaiypov Dooku
Zhүrөsүңөr zhashap - ishtep alysta ,
Cholo tiybeyt ah өtkөrbөy baryshka .
Ak emgekti aktayyn uuluңar depots ,
Bilim үchүn tүshkөn Uzak zharyshka .
Oyloorsuңar Sanaa Tartyp , kamygyp ,
Sadagalap , karaanymdan kagylyp .
Siler Meni samaganday Jol Karup ,
Men da zhүrөm өzүңөrdү sagynyp .
Siler anda , changed kүnchүlүk alysmyn ,
Zamanamdan Kalbaev Kelet zharyshkym .
Alpeshtegen Enem menen attacks ,
Ekөөңөrgө өmүr karyzmyn battle.
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет