Текст песни Амина Ахмадова - Хьомениг

Просмотров: 51
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Амина Ахмадова - Хьомениг, а также перевод песни и видео или клип.
Буьйса еъча,стиглахь седа къегича,
Батто туьйране ше нека догийча
Са сагаттло, хьомениг,
Са са хьийза, хьомениг,
Байчу мохо хьа боларан фо деъча.

Хьомениг, къилба седа хилла
Хьуна лепар ю,
Хьо вог1у некъ сирла-сирла бокхур бу.
Стиглахь нуьрца хьа ц1е асса йазийр ю,
Стигал мал ю яржор ю.2р

Седарчашка сайна г1о ас доьхур ду,
Дог1а санна хьа когашкахь эгор ду.
Хьа некъ сирла къага ба,
Хьа б1аьргашца ирсе да
1индаг1 санна са са хьоьца хир ма ду!
Буйса еща, стиглах седа кгегча,
Batto tujuranes still some event
Sa sagattlo, homenomen,
Sa sa hjijza, hmomenig,
Байчу мохо хия бораран фо деєца.

Hymennig, kilba seda hilla
Хьюна лепър û,
Hio vog1u no sirla-sirla bokhur bu.
Стиглях нуррца хья c1e assa джаирр ю,
Стигл мал ю якор ю.р.

Sedarčaška sajna g1o as dohur du,
Dog1a sanna hja koagashchy égor du.
Hia no sirla kaga ba,
Hia b1ahrgashca irse da
1indag1 sanna sa sa hjooca hir ma du!
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет